Undersökning

UPPBYGGNAD AV EN SYNUNDERSÖKNING:

En syn-undersökning kan göras mycket avancerad, men även relativt enkel.  Även den enkla versionen kan visa de vanligaste syn-defekterna.

I det här arbetet har jag valt att titta på hur en optiker gör en syn-undersökning. Denna typ av undersökning är uppbyggd av tre moment. De delar man undersöker är synens ackommodationsförmåga, synfälts- undersökning samt ögats motorik. 

 

Synstyrka

När man undersöker synstyrkan hos en optiker genomgår man ett antal tester av olika slag. Man börjar med att undersöka ögonen automatiskt genom att placera huvudet i en autorefraktor, optikern tar sedan och placerar en lins med en bild framför högra respektive vänstra ögat. Maskinen fokuserar sedan linsen tills personen som undersöks ser en bilden skarpt maskinen registerar detta och testet görs om tre gånger. Beroende på ålder kan optikern även testa ögonglobens tryck genom att spruta en svag stråle av luft mot pupillen i en maskin som av luften räknar ut trycket. Efter detta får den som blir undersökt sätta sig i en stol och kolla på en modern version av en schnellen-tavla. Optikern visar schnellentavlan och går igenom bokstav för bokstav till den som blir undersökt inte kan tyda bokstaven längre. Optikern lägger sedan på en lins som antingen är konkavt eller konväxt slipad beroende på synproblemet. 


SynfältPå de två övre bilderna illustreras de båda synfälten man får med vardera öga. Den undre bilden visar hur ögonen arbetar tillsammans för att få ett brett synfält.

 

När man misstänker att man kan ha en synfältsdefekt går man primärt till en allmänläkare som gör en enklare synfältsundersökning. Denna genomförs genom att patienten sitter mittemot läkaren, och tittar in i dennes ögon. Läkaren gör samma sak, alltså ser in i patientens ögon. Patienten håller för sitt ena öga för att avgränsa för motsatta ögats synfält som annars kan kompensera för en eventuell synfältsdefekt. Läkaren för sedan in fingrarna från sidorna, uppifrån samt nedifrån in i synfältet och patienten säger till när han kan se dem. Genom att läkaren sitter mitt emot patienten kan han kontrollera sitt eget synfält mot patientens för att upptäcka en synfältsdefekt. Detta är en snabb och enkel men ändå effektiv metod för att snabbt få en överblick över om patienten har en synfältsskada.  

 

Ögats Motorik

När man undersöker ögonens motorik försöker man avgöra om musklerna som håller ögat på plats fungerar ordentligt. Undersökningen kan göras av en optiker men även hos en ögonläkare. När optikern undersöker motoriken håller den ett föremål framför den som blir undersökts ögon, genom att röra föremålet fram och tillbaka kan optikern avgöra om ögats muskler drar olika mycket. Om ett fel skulle upptäckas skickas personen vidare till en ögonläkare som avgör en lämplig behandlning. Då ögonen inte är parallella vid strabism projiseras samma bild på olika ställen på vardera näthinna. 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)