Synnedsättningar

Ögats motorik:

Om ögats motorik inte fungerar ordentligt lider man av strabism, skelning. Strabism kan bero på flera olika faktorer, antingen är musklerna olika starka eller så har man ett brytningsfel. Om till exempel högermuskeln på höger öga är starkare än muskeln på vänster sida leder det till att ögat dras till höger och personen skelar. 190.jpg

Synfält 

Om man har en synfältsdefekt kan detta bero på en tumör som ligger mot ögat eller synnerven och trycker. En synfältsdefekt kan även uppstå om man lider av en sjukdom grön starr, glaukom, då trycket i ögat stiger och påverkar synfältet. Om man har svårt att tyda ett litet föremål precis framför näsan och tror att det är en synfältsdefekt kan man vara lugn, som de svarta prickarna visar på bilden ovan beror det endast på att bilden av föremålet framför näsan hamnar på den blinda fläcken på näthinnan. Svåra fall av migrän kan leda till kortvarig förminskning av synfältet som ommer tillbaka när anfallet är över. 

Dessa 5 bilder visar olika scenarion där olika delar av synapparaten inte fungerar.

Synstyrka

En närsynt person ser bra på nära håll men på ett längre avstånd blir synen suddig. En långsynt person ser dåligt på nära håll men på ett längre avstånd blir synen klar. Närsynthet, myopi samt Översynthet, hyperopi är båda exempel på brytningsfel, ametropi. Då man lider av myopi är ögongloben för lång och de infallande strålarna har sin brännpunkt framför näthinnan. Ögat kan inte ackommodera på gula fläcken vilket leder till en suddig bild. Hyperopi å andra sidan är ett resultat av en för kort ögonglob, strålarna går då ihop bakom näthinnan vilket också leder till en suddig bild.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)