Behandlingar

Synfält:

Vid behandling av en synfältsdefekt tar man först reda på vad anledningen till defekten är. Om man har förminskat synfält på grund av glaukom ordinerar läkaren droppar som sänker trycket i ögat, dropparna måste tas regelbundet för att trycket inte ska bli för högt och orsaka allvarliga skador på ögat. Om det nedsatta synfältet beror på en tumör är det viktigt att snabbt operera ut tumören innan allvarliga skador på öga och hjärna orsakas.


Ögats motorik:

Om skleningen beror på ett brytningsfel kan det ofta åtgärdas med glasögon. När man har fått glasögon måste man återuppträna ögat som man skelat på, detta gör man enkelt genom att täcka för ett av ögonen så att musklerna i det ögat som inte är förtäckt sakta stärks. Anledningen till att musklerna stärks av att man bara använder ett öga är att ögat tvingas att dra sig för att täcka båda synfälten. Om strabismen är allvarlig och beror på att musklerna är olika långa åtgärdas problemet genom en operation där de för långa musklerna kapas till samma längd som motstående sida. 


Synstyrka:

När det gäller synstyrkan behandlas de flesta med problem med hjälp av glasögon eller linser. Glasögon och linser hjälper för närsynthet, långsynthet samt både ock beroende på vilka sorters glas man väljer. Ett progressivt glasögonglas är designat med två olika slipningar för att man endast ska behöva ha ett par glasögon med sig. Progresiva glasögon är uppdelade i två delar en för läsning som ofta är den undre delen av glasögat samt den övre delen för att se på avstånd. Läsglasögon är en annan typ av glasögon som används vid läsning då man lider av hyperopi, med läsglasögon ser man klar på nära håll men på ett avstånd hjälper inte glasögonen. Det finns även linser som är progressiva och för att förbättra allmänt seende. 


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)